Wat is glaucoom ?

Glaucoom is een oogaandoening die de oogzenuw aantast met een geleidelijke vermindering van het gezichtsveld en het gezichtsvermogen tot gevolg en die in sommige gevallen uiteindelijk tot blindheid kan leiden.

Belangrijkste kenmerk bij glaucoom is een verhoging van de oogdruk. De druk in het oog kan te hoog worden als het afvoersysteem van het oog niet goed functioneert. De patiënt merkt dit echter zelf niet tijdig op omdat er geen pijn wordt ervaren en de beschadiging zeer geleidelijk optreedt. Pas als grote delen van het gezichtsveld zijn aangetast, gaat men hiervan hinder ondervinden.

Bij sommige patiënten met een normale oogdruk kan echter ook beschadiging van de oogzenuw optreden, al is een hogere oogdruk vaker de belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van glaucoom.

Wanneer glaucoom vroegtijdig opgespoord wordt, kan het doeltreffend behandeld worden.

Wie kan glaucoom krijgen?

De ziekte treedt meestal op vanaf de leeftijd van 40 jaar en de kans ertoe stijgt naarmate men ouder wordt. Als u tussen 40 en 65 jaar oud bent gaat u best om de 2 jaar bij uw oogarts langs, vanaf 65 jaar om het jaar. Erfelijkheid is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van glaucoom. Indien u familieleden heeft met glaucoom is het derhalve zeer belangrijk om regelmatig een screening uit te voeren, bv jaarlijks. Andere risicofactoren zijn bijziendheid, diabetes, arteriële hyper- of hypotensie, migraine of andere algemene vaatziekten.

Behandeling glaucoom

De behandeling van glaucoom is erop gericht het verloop van de ziekte te stoppen. Bestaande schade is immers niet meer te herstellen. Dit toont nogmaals het enorme belang aan van een vroegtijdige opsporing!

De oogdruk kan worden verlaagd en behandeld worden met medicatie (oogdruppels). Met de juiste behandeling kan verdere achteruitgang van het gezichtsvermogen worden voorkomen of vertraagd. Vaak worden er oogdruppels voorgeschreven om de druk te verlagen, de afvoer van het kamerwater te verbeteren of de aanmaak van kamerwater te verminderen.

Een laserbehandeling of een operatie om de afvoer te verbeteren is ook een optie voor degene bij wie oogdruppels geen verbetering wordt bereikt.

Contacteer ons