Wat is staar of cataract?

Staar is een vertroebeling van de ooglens. De lens is dat deel van het oog, achter de pupilopening gelegen, waardoor elk beeld dat wij waarnemen in het oog terechtkomt.

Hoe ontstaat staar?

In het algemeen ontwikkelt staar zich heel geleidelijk en het kan jaren duren voordat u er iets van merkt. Soms gaat het proces echter sneller en treedt reeds na verloop van enkele maanden een merkbare verslechtering van het zicht op.

De meest voorkomende oorzaak van staar is het verouderen van de lens. Andere oorzaken die tot staar kunnen leiden zijn:

 • Erfelijke aanleg
 • Bepaalde inwendige aandoeningen zoals suikerziekte
 • Langdurige medicijngebruik (cortisone e.d.)
 • Kwetsuren aan het oog

Wat zijn de verschijnselen?

 • Last van het tegenlicht zoals het zien van schitteringen in het donker, veroorzaakt door de koplampen van tegenliggers.
 • Wazig, troebel zicht
 • Vrij plotse veranderingen van de brilsterkte, soms kan u in het beginstadium beter lezen zonder bril.
 • Geen pijn

Wanneer staar niet tijdig wordt verholpen, kunt u uiteindelijk alleen nog licht en donker onderscheiden.

Behandeling van staar

Staar kan enkel door een heelkundige ingreep worden verholpen (niet met laser). Zodra uw dagelijkse activiteiten door de staar negatief worden beïnvloed raadt de arts u een operatie aan. U hoeft niet met de ingreep te wachten tot de staar ‘rijp’ is; de huidige behandelingsmethoden zijn in elk stadium toepasbaar.

Doel van de operatie

Is om een betere gezichtsscherpte te bekomen, vaak met een minder sterke brilcorrectie dan voor de behandeling.

Techniek

Volledig pijnloos wordt een kleine opening gemaakt in het oog, waarna de lensinhoud van het lenszakje wordt losgemaakt. De lensinhoud wordt dan met ultrasone trillingen verbrijzeld en weggezogen. Een plooibare kunstlens wordt vervolgens in het lenszakje geplaatst zodat ze op dezelfde plaats terechtkomt als de oorspronkelijke lens.

De verdoving

In de meeste gevallen kan de ingreep onder plaatselijke verdoving met oogdruppels worden uitgevoerd. Een staaroperatie brengt hierdoor ook op hoge leeftijd geen ernstige bezwaren met zich mee en u hoeft hiervoor niet in het ziekenhuis te worden opgenomen. Indien gewenst is een volledige anesthesie (narcose) mogelijk (bv. bij zeer jonge patiënten).

De voorbereiding

Wanneer een operatiedatum is vastgelegd, wordt ook een afspraak gemaakt voor een voorbereidend oogonderzoek. Dan worden metingen verricht (biometrie) om de sterkte van de in te planten kunstlens vast te stellen. Het is voor de arts van belang om te weten of u aan een of andere aandoening lijdt zoals suikerziekte, hoge bloeddruk of hartklachten.

Om te voorkomen dat u op de dag van de ingreep zelfstandig van en naar het ziekenhuis moet reizen, is het raadzaam familieleden of andere begeleiders tijdig te informeren over de afgesproken operatiedatum.

De dag van de operatie

De juiste datum en het tijdstip waarop de ingreep zal plaatsvinden worden in overleg met u vastgelegd. U mag de ochtend van de behandeling nog een licht ontbijt gebruiken. U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan het onthaal van het ziekenhuis, waarna u naar de dagkliniek wordt gebracht. Hier krijgt u van de verpleegster oogdruppels in het oog toegediend om het oog te desinfecteren en de pupil te vergroten. Men geeft u ook een licht kalmerend geneesmiddel. Kort voor de ingreep (in de operatiekamer) worden de verdovende oogdruppels ingedruppeld. De ingreep zelf duurt ongeveer 15 minuten. Aan het einde van de ingreep wordt het oog afgedekt met een doorzichtig plastiek kapje als bescherming. Wanneer u terug op de kamer in de dagkliniek komt en u zich goed voelt, kan u naar huis. Na de ingreep heeft u weinig of geen pijn.

De operatie wordt uitgevoerd in het Mariaziekenhuis in Pelt.

De nazorg

De eerste twee dagen na de ingreep is het verstandig in en rond het huis te blijven en zo weinig mogelijk te ondernemen (licht huishoudelijk werk is toegelaten). Draag in huis uw oude vertebril waarvan het glas eventueel vervangen is door een vensterglas of draag helemaal geen bril. Voor u naar bed gaat brengt u met een pleister het kapje opnieuw aan om te voorkomen dat u tijdens het slapen in het oog wrijft. Na 2 dagen kunt u (voorzichtig) weer douchen en uw haar wassen. Voor een goede genezing druppelt u het oog met de voorgeschreven druppels.

Controles

Deze vinden plaats

 • De dag na de ingreep
 • Na ongeveer een week
 • En tenslotte na een maand

Tijdens de laatste raadpleging wordt de definitieve sterkte van uw brilglas bepaald.

Indien u tussentijds een pijnlijk of rood oog krijgt, kan u steeds contact opnemen.

Nastaar

De nieuwe geplaatste lens kan in principe levenslang functioneren. Zij is evenwel geplaatst in het oude lenszakje. Dit zakje kan na verloop van tijd vertroebelen zodat het lijkt alsof de staar is teruggekomen. Dit verschijnsel heet nastaar en is gelukkig snel en eenvoudig op de raadpleging te behandelen met een laserbehandeling, volledig pijnloos.

Contacteer ons